Τι κάνουμε όταν έχουμε διακοπή ρεύματος στο σπίτι μας

Δείτε στο βίντεο τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσετε όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με διακοπή ρεύματος στο χώρο σας:Τι είναι πιθανόν να έχει συμβεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Σε περίπτωση που η διακοπή είναι σε ένα τμήμα του χώρου (και έχουμε μονοφασικό πίνακα), ελέγχουμε αν έχει ανοίξει κάποιος  τοπικός μικροαυτόματος διακόπτης στον πίνακα διανομής. Δηλαδή αν έχει πέσει κάποιο μαύρο διακοπτάκι. Σε αυτή την περίπτωση σηκώνουμε το διακοπτάκι που έπεσε.

Αν υπήρξε ένα στιγμιαίο βραχυκύκλωμα που άνοιξε τον  μικροαυτόματο διακόπτη, θα έχουμε και πάλι κανονικά ρεύμα.

Αν όμως ξαναπέσει ο μικροαυτόματος διακόπτης, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα και θα πρέπει να δοκιμάσουμε, αφού απομακρύνουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις πρίζες. Αν συνεχίζει να πέφτει ο μικροαυτόματος διακόπτης τότε υπάρχει πρόβλημα στις εσωτερικές καλωδιώσεις ή σε κάποια πρίζα και πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο ηλεκτρολόγο.


Σε περίπτωση που η διακοπή είναι σε όλα τα τμήματα  του χώρου σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα στον πίνακα διανομής, άρα και σε ολόκληρη την εσωτερική εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση   δεν θα  ανάβει και  η λυχνία του πίνακα διανομής.

Τελικά αν  δεν έχουμε  ρεύμα σε όλο το χώρο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης , υπάρχουν  δυο ενδεχόμενα:

  • Έχει πέσει  ο κεντρικός  διακόπτης (δηλαδή άνοιξε και δεν τροφοδοτεί την εγκατάσταση) ή έχει επέλθει τήξη του φυσιγγίου της ασφάλειας στον πίνακα διανομής του χώρου μας
  • Δεν έρχεται ρεύμα από τον μετρητή της ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο μας και στον γενικό πίνακα διανομής και επομένως είτε δεν έρχεται  ρεύμα σε ολόκληρη την οικοδομή ή την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό μας είτε υπάρχει πρόβλημα μόνο στον δικό μας μετρητή (πιθανό να έχει πέσει ο αυτόματος ή να έχουμε τήξη ασφάλειας σε παλαιότερες οικοδομές).
Δείτε επίσης: