Η εργασία ως τέχνη

Η εργασία είναι ένα μέσο, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος εξελίσσεται και  ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του. Μαθαίνει να δίνει στην ύλη μορφή και να είναι δημιουργικός. 

Μέσα από αυτήν την στήλη θα δούμε το πως ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία είδε την εργασία σαν μια τέχνη και τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έκανε, για να μπορεί να εργάζεται και είναι πιο δημιουργικός.

"Η κατεργασία του δέρματος"
"Η επινόηση των εργαλείων"
"Η ιστορία των εργαλείων και οι αρχές λειτουργίας τους"
"Ο αντιτακτός αντίχειρας""Ο μοχλός, η μετατροπή της νόησης σε φυσική δύναμη"