Δύο χρόνια συνΑθηνά, Είμαστε Εδώ!!!

Παρασκευή 10 Ιουλίου, 18.00-23.00
στέγη συνΑθηνά, Αθηνάς 55, απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά


Στις 10 Ιουλίου το συνΑθηνά, η πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων που στήθηκε για να στηρίξει και να διευκολύνει τις ομάδες πολιτών που με τις δράσεις τους συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής στην πόλη, συμπληρώνει 2 χρόνια λειτουργίας και διοργανώνει μια συνάντηση στην πλατεία της στέγης συνΑθηνά, απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά.

Ομάδες Πολιτών της Αθήνας συναντιούνται, συνεργάζονται και ενημερώνουν για τις δράσεις τους στην πόλη. Στην πλατεία της στέγης θα στηθεί μια μικρογραφία της πλατφόρμας του συνΑθηνά. Ομάδες αλληλεγγύης, δικτύωσης, αστικού περιβάλλοντος, δημιουργικότητας, για το παιδί, θα παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους. Παράλληλα η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων θα παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα Επιχειρώ Κοινωνικά, Βιώσιμης Διατροφικής Πολιτικής και This is my Athens.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχει το συνΑθηνά και τη δραστηριότητα των δύο χρόνων λειτουργίας του, για τις δράσεις των ομάδων της πόλης και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτές.